Kameravalvonta

Näe yrityksesi uusin silmin

Yrityksen toimintaa kehitettäessä on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä yrityksessä oikeastaan tapahtuu. Yksi ihminen ei kuitenkaan voi olla monessa paikassa yhtä aikaa, eikä useamman ihmisen työpanoksen keskittäminen yhteen tehtävään kuulosta sekään mielekkäältä ratkaisulta. Oikein hyödynnetty kameravalvonta onkin tehokkain tapa lisätä tietoisuutta omassa yrityksessä tapahtuvista asioista uhraamatta asiaan turhaa ylimääräistä aikaa.

Tehokas kameravalvonta auttaa esimerkiksi estämään rikoksia ja löytämään ongelmakohtia työturvallisuuden parantamiseksi. Teollisuuden ja tuotannon prosessien valvonta myös helpottuu, kun useita tuotannon työvaiheita voi seurata kätevästi yhdestä pisteestä kamerakuvia seuraamalla. Kamerakuva ei myöskään ole riippuvainen ihmismielen virkeydestä tai huomiointikyvystä. Kun kameran väsymätön silmä seuraa prosessien sujuvuutta aina samalla tehokkuudella, ongelmakohtien selvitystyö helpottuu huomattavasti.

Hoidamme jo niin monia tärkeitä askareita kannettavilla tietokoneilla, kännyköillä ja tableteilla, joten miksei myös kameravalvontaa?

Tiedon tarve ei kuitenkaan katso aikaa tai paikkaa, eikä monitoreiden edessä istuminen kaiket päivät ole sekään tehokasta ajankäyttöä. Hoidamme jo niin monia tärkeitä askareita kannettavilla tietokoneilla, kännyköillä ja tableteilla, joten miksei myös kameravalvontaa? Me Valvovassa haluamme auttaa sinua pysymään tilanteen tasalla missä vain, milloin vain - aina tarpeesi mukaan.

Mihin kaipaan kameravalvontaa?

Oikeanlaiset turvaratkaisut, kuten kameravalvonta, auttavat turvaamaan yrityksesi ja merkittävästi vähentämään tai jopa estämään rikoksia.

Entä jos yritykseni on jo turvattu?

Rikosten ehkäisemisen lisäksi tehokas kameravalvonta auttaa löytämään kehityskohtia yrityksessäsi, minkä kautta voit parantaa työturvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksien sattumista. Ja silloin jos jotain sattuu, kameravalvonta auttaa paikantamaan syyt ja korjaamaan ne tulevaisuutta ajatellen.

Entä jos työympäristöni ei altista vakaville onnettomuuksille?

Silloinkin, kun rikoksia ja onnettomuuksia ei tapahdu, kuten on toivottavaa, kameravalvonnasta on yhä hyötyä. Kehityskohtien löytäminen yrityksessä ei ole vain vaarojen kyttäämistä, vaan myös parannuskohtien löytämistä. Toiminnan kehittäminen ja parantaminen lisää tuottavuutta, vähentää turhan työn määrää ja lisää asiakastyytyväisyyttä.