Kameravalvonta

Kameravalvonnalla on yhä vahvempi rooli kauppaliikkeiden, yritysten, kiinteistöjen, logistiikka-alueiden ja teollisuusalueiden suojauksessa. Videotodiste on usein nopein tapa selvittää vahingonaiheuttaja. Videovalvonnan olemassaolo varoituskyltteineen ehkäisee todella tehokkaasti murtoyrityksiä.

Videovalvonnan merkitystä tuotannon apuvälineenä ei myöskään voi väheksyä. Mm. ajojärjestely, varastonhallinta ja tuotannon seuranta videovalvonnalla vähentää ylimääräistä liikkumista ja säästää työaikaa.
Videovalvonnan avulla tuotannon työvaiheita voidaan seurata yhdestä pisteestä useampia. Tällä varmistetaan työturvallisuus varsinkin teollisuuden käytössä. Olosuhteisiin oikein suojattu kamera pystyy valvomaan myös sellaisia paikkoja, joihin työntekijöillä ei ilman suojavarustusta ole asiaa.

Vanhan tekniikan suuresta määrästä johtuen ja uuden tekniikan kehittyessä, on tärkeää tuntea laitteistot erittäin laajasti. Pitkä kokemus antaa vahvan pohjan olemassaolevaan tekniikkaan, ja oman ohjelmistokehityksemme (Ksenos) ansiosta uusin kameratekniikka on heti käytettävissämme. Tästä syystä uskallammekin sanoa olevamme Suomen huippujen joukossa.